Huurvoorwaarden 

alt

 

 

Huurvoorwaarden

 1. Iedere klant is zelf verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal van Spelverhuur DWK Zutphen
 2. Er wordt bij verhuur van ieder artikel (indien mogelijk) een gebruiksaanwijzing meegegeven.
 3. Zowel bij de uitgave als bij de teruggave van het materiaal controleren wij samen met u het geleende materiaal.
 4. De klant haalt en brengt de materialen zelf.
 5. De klant dient voor ontvangst van materiaal de huurvoorwaarden gelezen en ondertekend te hebben.
 6. Over het gehuurde materiaal moet borg worden betaald. Indien het totaalbedrag van de gehuurde materialen ligt tussen:
  € 0,- tot € 25,-, dan is de borgsom € 12,50
  € 26,- tot € 45,- , dan is de borgsom € 15,-
  € 46,- tot € 115,- , dan is de borgsom € 50,-
  Vanaf € 116.- is de borgsom € 75,-.
 7. Alle prijzen zijn dagprijzen. Bij langer gebruik geldt de volgende regeling:
  De 2e dag komt er 30% van de huurprijs bij;
  De 3e dag komt er 50% van de huurprijs bij;
  De 4e dag komt er 70% van de huurprijs bij;
  De 5e dag komt er 100% van de huurprijs bij.
 8. Alle schade aan het materiaal, door of ten gevolge van onjuist gebruik ontstaan, wordt door de klant vergoed.
 9. Indien de klant het geleende materiaal in slechte toestand terug brengt, behouden wij ons het recht voor, de borg geheel of gedeeltelijk in te houden.
 10. Niet teruggebracht materiaal wordt door ons vervangen en wordt de klant in rekening gebracht.
 11. Bij het te laat terugbrengen van het materiaal, tenzij na telefonisch overleg met ons, zal een extra bedrag van 50 % per dag op het gehuurde materiaal in rekening worden gebracht.
 12. Spelverhuur DWK Zutphen kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, door welk toeval of ongeval ook toegebracht, aan gebruiker en diens toegelaten medegebruikers tijdens of na gebruik van het materiaal.
 13. Annulering tot 5 weken voor reserveringsdatum is kosteloos. Bij annulering van materiaal tot één week voor reserveringsdatum wordt 25 % van de huurprijs in rekening gebracht, daarna 50%. Wordt het gereserveerde materiaal niet zonder berichtgeving opgehaald, dan worden de huurkosten 100% in rekening gebracht.
 14. De gehuurde materialen zijn niet verzekerd. De huurder is aansprakelijk voor het gehuurde materiaal.
 15. Indien er kosten zijn aangaande herstel, schoonmaak en/of vervanging van materiaal wordt dit door Spelverhuur DWK Zutphen aan de klant in rekening gebracht.
 16. De vergoeding voor het gebruik van gehuurd materiaal wordt jaarlijks vastgesteld.
 17. Indien de klant geen legitimatie kan overleggen wordt het materiaal niet meegegeven.
 18. Wie zich niet houdt aan deze huurvoorwaarden kan/zal van verder gebruik van uitleenmateriaal van Spelverhuur DWK Zutphen worden uitgesloten.

Versie: januari 2011.

 

 

 springkussen Multifun

 

 

oud Hollandse spellen - 6 kamp spellen - springkussen - geluid installatie - en veel meer.

 Openings- tijden: Maandag, Woensdag en vrijdag morgen van 9.00 tot 12.00 uur

 

 Bekijk spelartikelen

 download hier:

bestellijst of spelverhuur folder

 

de prijzen zijn

exclusief BTW

 

DWK Spelverhuur

Leeuweriklaan 19, 7203 JD Zutphen

 telefoon 0575 514176

Email: spelverhuur@dwkzutphen.nl